18, EN NU??

Hèhè het is eindelijk zover je bent 18! Maar als je 18 wordt veranderen er een heleboel dingen. Naast het legaal kopen en drinken van alcohol zijn er namelijk nog een paar belangrijke zaken wat je mag en moet regelen..

Belastingdienst

Als een jongere aangifte inkomstenbelasting doet, kunnen ze teveel betaalde belasting terugkrijgen. Het kan ook zijn dat iemand nog niet betaalde belasting moet betalen. Meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Bijbaan in loondienst

Voor wie in loondienst werkt, kan het zijn dat de werkgever teveel belasting ingehouden heeft op het loon. Vul daarom altijd de aangifte inkomstenbelasting in. Bij teruggave van meer dan € 14, betaalt de belastingdienst het terug. Bij minder dan € 15 is het niet nodig om de aangifte te versturen, dan wordt er namelijk niets terugbetaald.

Contracten en abonnementen

Met 18 jaar is een jongere zelf financieel verantwoordelijk en kunnen ze zonder toestemming van de ouder(s) een telefoon- of ander abonnement afsluiten. Let op: dat betekent dat men dus ook zelf verantwoordelijk is voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten. Ouders kunnen eventuele aankopen of leningen die zijn afgesloten niet meer terugdraaien.

Alcohol

Met 18 jaar mag men alcohol drinken, meenemen en kopen. Voor het personeel achter de kassa kan het lastig zijn om de juiste leeftijd in te schatten. Neem dus altijd een legitimatie mee.

Rijbewijs

Met een autorijbewijs mag een 18 jarige een auto besturen zonder begeleiding van een coach. Dit betekent dat dan dezelfde regels gelden als voor alle andere beginnende bestuurders.

Voor wie een motorrijbewijs wil halen, kan vanaf 18 jaar praktijkexamen worden gedaan voor een lichte motor.

Bankrekening

Vanaf 18 jaar kan men zelf een betaal- of spaarrekening openen bij een bank. Hiervoor is geen toestemming meer nodig van de ouder(s). Voor wie al een rekening heeft bij een bank is het raadzaam navraag te doen bij de bank wat er gebeurt met de rekening zodra de jongere 18 jaar is. Mogelijk krijgt diegene automatisch als enige toegang tot de betaal- of spaarrekening. Meer informatie kunnen ze inwinnen bij de eigen bank.

DigiD

Vanaf 18 jaar moeten jongeren een aantal zaken regelen met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan een toeslag aanvragen. Hiervoor is onder meer een eigen DigiD nodig. Met een DigiD kan men inloggen op websites van de overheid. De DigiD kan aangevraagd worden bij www.digid.nl. De aanvraag van een DigiD duurt maximaal vijf dagen. Meer informatie www.digid.nl.

Alimentatie

Wanneer de ouders van een 18 jarige gescheiden zijn, krijgt één van de ouders misschien kinderalimentatie om de kinderen te kunnen onderhouden. Vanaf het 18e levensjaar is het mogelijk dat de jongere zelf de kinderalimentatie ontvangt. Dit moet met de ouders geregeld worden. De kinderalimentatie stopt uiterlijk bij 21 jaar, maar het kan ook eerder. De alimentatie stopt ook als de jongere financieel zelfstandig is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de jongere een baan heeft met minimaal het minimumjeugdloon.

Lesgeld

Wie op 1 augustus (de eerste dag van het studiejaar) 18 jaar of ouder wordt, moet lesgeld betalen. Het gaat om een vast bedrag dat voor elk studiejaar betaalt moet worden. De hoogte van het bedrag is wettelijk bepaald. Het lesgeld wordt betaald aan DUO en studenten ontvangen hierover automatisch bericht. Wie op 1 augustus van een studiejaar nog geen 18 jaar, betaalt geen lesgeld voor dat jaar.

Veel studenten hebben een bijbaan naast de opleiding. Hiervoor kan de werkgever de studenten- en scholieren-regeling toepassen. Hij houdt dan geen of minder loonheffing in en de student krijgt meer loon uitbetaald. Het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) van de Belastingdienst moet hiervoor worden ingevuld.

Wonen

Voor wie op zichzelf wil gaan wonen, kan vanaf 18 jaar misschien in aanmerking komen voor een sociale-huurwoning. Bij een sociale-huurwoning gelden maximale huurprijzen en een maximale huurverhoging. Als huurder van een sociale-huurwoning kunnen jongeren misschien huurtoeslag krijgen. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. In de vrije sector gelden deze regels niet. Meer informatie over huurtoeslag is te vinden op de website van de belastingdienst.

Stemmen

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Met 18 jaar kun je je ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.

DUO

Studenten die op 18 jarige leeftijd een voltijd- of bol-opleiding aan het mbo volgen, kunnen studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering voor het mbo bestaat uit 4 onderdelen:

  • een basisbeurs;
  • een aanvullende beurs;
  • een lening;
  • een studentenreisproduct.

De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening kan een student extra aanvragen. Studiefinanciering wordt aangevraagd bij DUO en gaat in vanaf het 1e kwartaal na de 18e verjaardag. Wie nog thuis woont krijgt minder studiefinanciering dan wie uitwonend is. Meer informatie www.duo.nl.

Zorgtoeslag

Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de verplichte zorgverzekering. Het verkrijgen van zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Zorgtoeslag krijgt een jongere niet automatisch. Het wordt aangevraagd bij de Belastingdienst.

Ziektekostenverzekering

Vanaf de 1e maand na het 18e jaar is een jongere verplicht een eigen basisverzekering voor zorgkosten af te sluiten. Dit kan bij de zorgverzekeraar van de ouder(s)of bij een andere zelf gekozen verzekeraar. Het is ook mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten, maar dat is niet verplicht.

Let op: iedereen heeft een eigen risico voor zorgkosten. Dit is een bepaald bedrag aan zorgkosten dat eerst zelf wordt betaald, voordat de zorgverzekeraar over gaat op vergoeding. De zorgverzekeraar vergoedt alle zorgkosten boven het eigen risico. Wie kiest voor een hoger eigen risico betaalt een lagere premie. Meer informatie over de zorgverzekering is te vinden op de website van de Zorgverzekeringslijn.

Meer informatie